Agulha - Revista de Cultura

agulha - revista de cultura

1999-2009

í n d i c e   g e r a l  -  70  n ú m e r o s
[  por colaboradores  ]

I

 

IOSITO AGUIAR

 

l françois villon - un homme de douleur et sont chemin d’épines. iosito aguiar

 

IOSITO AGUIAR | ALEILTON FONSECA

 

l wilson martins: o destino da crítica (entrevista). iosito aguiar e aleilton fonseca

 

ISIDRO HERNÁNDEZ

 

l lenguajes que se cruzan: canárias [sobre óscar domínguez]. isidro hernández

 

IVAN SILÉN

 

l francisco matos paoli: canto da loucura. ivan silén

 

 

 

RETORNO AO PORTAL

RETORNO AO ÍNDICE GERAL

BANDA HISPÂNICA JORNAL DE POESIA