Agulha - Revista de Cultura

agulha - revista de cultura

1999-2009

í n d i c e   g e r a l  -  70  n ú m e r o s
ARTISTA CONVIDADO

 

ARGENTINA

l GUILLERMO ROUX

l LEÓN FERRARI

l MIRTA KUPFERMINC

l VÍCTOR CHAB

 

ARGENTINA

BRASIL

l ALINE DAKA

l CÍCERO DIAS

l EDUARDO ELOY

l FERNANDO PACHECO

l FLORIANO MARTINS

l FRANCISCO REBOLO

l HÉLIO RÔLA

l IVALD GRANATO

l JOÃO CÂMARA

l LUCY BARBOSA

l MANINHA CAVALCANTE

l SÉRGIO LUCENA

l SIEGBERT FRANKLIN

l VALDIR ROCHA

l VICENTE DO REGO MONTEIRO

 

BRASIL

CHILE

l GABRIELA VILLEGAS

l LUDWIG ZELLER

 

CHILE

COLÔMBIA

l ALFREDO VIVERO

l FERNANDO MALDONADO

l LUIS CABALLERO

 

COLÕMBIA

COSTA RICA

l ALBERTO MURILLO

l EDUARDO BRENES

l FLORENCIA URBINA

l HERNÁN ARÉVALO

l ILEANA MOYA

l JUAN BERNAL PONCE

l MARIO MAFFIOLI

l MAX JIMÉNEZ

l RUDY ESPINOZA

 

COSTA RICA

CUBA

l CARLOS M. LUIS

 

CUBA

EQUADOR

l PATRICIO PONCE

 

EQUADOR

ESPANHA

l FERNANDO CASÁS

l LUIS LÓPEZ GABÚ

l MAYTE BAYON

l ÓSCAR DOMÍNGUEZ

l REMEDIOS VARO

 

ESPANHA

GUATEMALA

l ISABEL RUIZ

 

GUATEMALA

HUNGRIA

l SUSANA WALD

 

HUNGRIA

INGLATERRA

l WILLIAM BLAKE

INGLATERRA

MÉXICO

l ENRIQUE LECHUGA

l FELIPE EHRENBERG

l FRANCISCO QUINTANAR

l LEONEL MACIEL

l LUIS MANUEL SERRANO

l RAFAEL CHARCO PORTILLO

l ROBERTO RÉBORA

 

MÉXICO

PANAMÁ

l SANDRA ELETA

l RAÚL VÁZQUEZ

PANAMÁ

PARAGUAI

l CARLOS COLOMBINO

 

PARAGUAI

PORTUGAL

l CRUZEIRO SEIXAS

l ISABEL MEYRELLES

l JULIO

l JÚLIO RESENDE

l MÁRIO BOTAS

l NICOLAU SAIÃO

l PAULA REGO

l RISQUES PEREIRA

PORTUGAL

REPÚBLICA DOMINICANA

l IVÁN TOVAR

REPÚBLICA DOMINICANA

URUGUAI

l FERNANDO VELÁZQUEZ

 

URUGUAI

VENEZUELA

l ERNESTO LEÓN

l FRANKLIN FERNÁNDEZ

VENEZUELA

 

RETORNO AO PORTAL

RETORNO AO ÍNDICE GERAL

BANDA HISPÂNICA JORNAL DE POESIA